Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze Privacy- en cookieverklaring voor meer informatie. 

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Wie is de Ombudscommissie?

De Ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch bestaat uit een voorzitter en drie leden. De leden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 

Vanaf 1 januari 2018 is de Ombudscommissie als volgt samengesteld:

terug naar boven
de heer A.H.A. Lensen, voorzitter.

De heer Lensen was in de periode 1974 tot 1985 wethouder Volkshuisvesting in de gemeente 's-Hertogenbosch. Sinds 2012 is hij gepensioneerd en vervult hij de volgende nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Geertruidenberg (bezoldigd), voorzitter Jeugdsportfonds

's-Hertogenbosch/Vught (onbezoldigd), vicevoorzitter Jeugdcultuurfonds 's-Hertogenbosch/Vught (onbezoldigd), voorzitter Stichting de Wereld van Jeroen Bosch (onbezoldigd).

 

terug naar boven de heer R. Peters, lid.

De heer Peters was hoofdadvocaat-generaal tot zijn pensionering in 2011. Daarna was hij tot 2016 raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Thans vervult hij de volgende nevenfunctie: plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers.

 

terug naar boven mevrouw B. Vervoort, lid.

Mevrouw B. Vervoort was werkzaam als senior adviseur Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning K2 Provincie Noord Brabant Jeugdzorg en Jeugdwelzijn. Momenteel is zij eigenaar van Vervoort Projectmanagement & Advies. Zij vervult de volgende nevenfunctie: partner van het Platform Kennispunt Jeugd Brabant (bezoldigd).

 

terug naar boven mevrouw D. Bouwer, lid en plaatsvervangend voorzitter.

Mevrouw Bouwer was werkzaam als mediationfunctionaris bij de rechtbank Oost-Brabant. Momenteel is zij werkzaam als landelijk coördinator commissies van toezicht gevangeniswezen bij de rechtbank Midden-Nederland.Zij vervult de volgende nevenfunctie: bestuurslid van de vereniging voor Penitentiair recht en Penologie (onbezoldigd).

 

terug naar boven Mevrouw C. Hopman, secretaris.

De ombudscommissie wordt 20 uur per week ondersteund door een secretaris. Mevrouw Hopman, heeft jarenlange werkervaring opgedaan in de justitiele keten en heeft de laatste jaren gewerkt als beleidsmedewerker/adviseur bij een welzijnsorganisatie, met als specialisatie; mensenrechten en gelijke behandeling. Daarnaast, is zij ADR register mediator.