Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Wie is de Ombudscommissie?

De Ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch bestaat uit een voorzitter en drie leden. De leden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Vanaf 1 januari 2021 is de Ombudscommissie als volgt samengesteld:

  • De heer J.A.P. van Kastel is sinds 1 april 2023 voorzitter van de ombudscommissie 's-Hertogenbosch. Hij heeft verschillende (bestuurlijke) functies uitgevoerd waaronder directeur bedrijfsvoering bij het Openbaar Ministerie, hoofd Nationale Recherche van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en is sinds januari 2019 directeur crisisbeheersing, bedrijfsvoering en bestuurssecretaris bij de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. 

  • Mevrouw F. Ronde is sinds 1 april 2023 lid van de ombudscommissie 's-Hertogenbosch. Vanaf april 2016 is zij raadsgriffier in de gemeente Drimmelen. In de periode van februari 2009 tot april 2016 was ze in de gemeente Drimmelen werkzaam als juridisch adviseur, waarbij zij onder andere actief was als secretaris voor de bezwaarschriftencommissie en als klachtencoördinator. 

  • Momenteel is mevrouw Van Wamel interim- manager binnen de lokale overheid en is zij voormalig gemeentesecretaris- Algemeen Directeur bij de gemeente Buren en voormalig Secretaris van de Regio Rivierenland.

  • Mevrouw B. Vervoort was werkzaam als senior adviseur Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning K2 Provincie Noord Brabant Jeugdzorg en Jeugdwelzijn. Momenteel is zij eigenaar van Vervoort Projectmanagement & Advies. Zij vervult de volgende nevenfunctie: partner van het Platform Kennispunt Jeugd Brabant (bezoldigd).

  • De ombudscommissie wordt 20 uur per week ondersteund door een secretaris. Mevrouw Hopman, heeft jarenlange werkervaring opgedaan in de justitiele keten en heeft de laatste jaren gewerkt als beleidsmedewerker/adviseur bij een welzijnsorganisatie, met als specialisatie; mensenrechten en gelijke behandeling. Daarnaast, is zij ADR register mediator.

    Thans vervult zij de volgende nevenfuncties: ambtelijk secretaris van de ombudscommissie Waalwijk en is zij lid van de Staatscommissie rechtsstaat.