Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Wie is de Ombudscommissie?

De Ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch bestaat uit een voorzitter en drie leden. De leden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Vanaf 1 januari 2021 is de Ombudscommissie als volgt samengesteld:

  • >

    De heer Lensen was van 1974-1985 wethouder in de gemeente

    's-Hertogenbosch, van 1985-1989 directeur/plv. directeur- generaal Volkshuisvestiging (Rijk),  van 1989-1996 burgemeester in de gemeente Emmen en van 1996-2011 bestuurdersvoorzitter/ algemeen directeur Ecorys Nederland.

  • Momenteel is mevrouw Van Wamel interim- manager binnen de lokale overheid en is zij voormalig gemeentesecretaris- Algemeen Directeur bij de gemeente Buren en voormalig Secretaris van de Regio Rivierenland.

  • Mevrouw B. Vervoort was werkzaam als senior adviseur Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning K2 Provincie Noord Brabant Jeugdzorg en Jeugdwelzijn. Momenteel is zij eigenaar van Vervoort Projectmanagement & Advies. Zij vervult de volgende nevenfunctie: partner van het Platform Kennispunt Jeugd Brabant (bezoldigd).

  • De heer Peters was hoofdadvocaat-generaal tot zijn pensionering in 2011. Daarna was hij tot 2016 raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Thans vervult hij de volgende nevenfunctie: plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers.

  • De ombudscommissie wordt 20 uur per week ondersteund door een secretaris. Mevrouw Hopman, heeft jarenlange werkervaring opgedaan in de justitiele keten en heeft de laatste jaren gewerkt als beleidsmedewerker/adviseur bij een welzijnsorganisatie, met als specialisatie; mensenrechten en gelijke behandeling. Daarnaast, is zij ADR register mediator.