Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze Privacy- en cookieverklaring voor meer informatie. 

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Wie is de Ombudscommissie?

De Ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch bestaat uit een voorzitter en drie leden. De leden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 

Vanaf 1 januari 2018 is de Ombudscommissie als volgt samengesteld:

terug naar boven
de heer A.H.A. Lensen, voorzitter.

De heer Lensen was van 1974-1985 wethouder in de gemeente

's-Hertogenbosch, van 1985-1989 directeur/plv. directeur- generaal Volkshuisvestiging (Rijk),  van 1989-1996 burgemeester in de gemeente Emmen en van 1996-2011 bestuurdersvoorzitter/ algemeen directeur Ecorys Nederland.

 

terug naar boven de heer R. Peters, lid.

De heer Peters was hoofdadvocaat-generaal tot zijn pensionering in 2011. Daarna was hij tot 2016 raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Thans vervult hij de volgende nevenfunctie: plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers.

 

terug naar boven mevrouw B. Vervoort, lid.

Mevrouw B. Vervoort was werkzaam als senior adviseur Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning K2 Provincie Noord Brabant Jeugdzorg en Jeugdwelzijn. Momenteel is zij eigenaar van Vervoort Projectmanagement & Advies. Zij vervult de volgende nevenfunctie: partner van het Platform Kennispunt Jeugd Brabant (bezoldigd).

 

terug naar boven mevrouw D. Bouwer, lid en plaatsvervangend voorzitter.

Mevrouw Bouwer was werkzaam als mediationfunctionaris bij de rechtbank Oost-Brabant. Momenteel is zij werkzaam als landelijk coördinator commissies van toezicht gevangeniswezen bij de rechtbank Midden-Nederland.Zij vervult de volgende nevenfunctie: bestuurslid van de vereniging voor Penitentiair recht en Penologie (onbezoldigd).

 

terug naar boven Mevrouw C. Hopman, secretaris.

De ombudscommissie wordt 20 uur per week ondersteund door een secretaris. Mevrouw Hopman, heeft jarenlange werkervaring opgedaan in de justitiele keten en heeft de laatste jaren gewerkt als beleidsmedewerker/adviseur bij een welzijnsorganisatie, met als specialisatie; mensenrechten en gelijke behandeling. Daarnaast, is zij ADR register mediator.