Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Onze werkwijze

  • Als u een klacht bij de Ombudscommissie heeft ingediend, vraagt de commissie eerst aan u of u de klacht al bekend heeft gemaakt bij de instantie. Is het antwoord ja dan kijken we wat er aan de hand is en hoe uw klacht het beste kan worden behandeld. Bent u niet aan het juiste adres verwijst de commissie u naar de juiste instantie en/of stuurt zij uw klacht door.

  • Klachten over het uitblijven van een antwoord, geen goede informatie krijgen of geen afspraak kunnen maken met de gemeente, kunnen soms snel worden opgelost. In die gevallen neemt de secretaris van de Ombudscommissie vaak op korte termijn zelf contact op met de gemeente. Met deze snelle oplossing kan de klacht vaak op een korte termijn worden opgelost, zodat u alsnog een reactie, informatie of een afspraak krijgt. Daarmee kunnen verdere formele klachtenprocedures worden voorkomen.

  • Als uw klacht inhoudelijk in behandeling wordt genomen, start de Ombudscommissie een onderzoek. Zij gaat na of de gemeente behoorlijk heeft gehandeld. In veel gevallen zal de Ombudscommissie een hoorzitting houden, waarbij ze alle betrokken partijen uitnodigt om een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden van de klacht.

  • Als de Ombudscommissie op de hoogte is van alle benodigde feiten en omstandigheden, legt de commissie eerst de bevindingen van haar onderzoek voor aan de partijen. Dit gebeurt via een zogenaamd verslag van bevindingen. Zodra de Ombudscommissie de reacties op haar verslag van bevindingen heeft ontvangen, maakt zij haar rapport op. Daarin vermeldt zij haar oordeel over de klacht, de behoorlijkheidsnorm die is geschonden en doet zij eventueel een aanbeveling.