Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Over de Ombudscommissie

Goed om te weten. De Ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch:

  • Behandelt klachten over een ambtenaar of een bestuurder van de gemeente 's-Hertogenbosch.
  • Behandelt ook klachten over de gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden GGD Hart voor Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Noord.
  • Staat voor: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, autoriteit en professionaliteit.
  • Is een laagdrempelige en toegankelijke voorziening, met kennis van de lokale situatie.
  • Kost u niets.
  • Bestaat al sinds 1994.