Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Vanaf 1 april 2017 is de samenstelling van de Ombudscommissie gewijzigd

31 maart 2017

De heer R. Peters, mevrouw B. Vervoort en mevrouw D. Merison zijn per 1 april jl door de gemeenteraad benoemd en aan de slag gegaan als nieuwe leden.