Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Rapporten

In het contact tussen de burger en de gemeentelijke overheid gaat er wel eens wat mis. Schort het bijvoorbeeld aan de interne organisatie van de gemeente of was de bejegening niet correct? Een rapport van de Ombudscommissie is een eindoordeel van de commissie. Daar staat in welke informatie de commissie heeft betrokken in haar onderzoek, geeft de commissie aan welke behoorlijkheidsnormen zijn geschonden en geeft de commissie aan of een klacht (on)gegrond is. De rapporten van de Ombudscommissie kunnen niet ter discussie worden gesteld.

In bepaalde gevallen zal de Ombudscommissie in haar rapport ook een aanbeveling uitbrengen aan het gemeentebestuur. Deze aanbevelingen van de Ombudscommissie hebben ten doel de procedures in de toekomst te verbeteren en daar waar mogelijk een oplossing tot stand te brengen voor de betreffende casus. In het jaarverslag geeft de commissie inzicht in de gegeven aanbevelingen van dat jaar en op welke wijze de aanbevelingen door de instantie zijn opgevolgd.

Hieronder kunt u lezen welke rapporten de Ombudscommissie de afgelopen jaren reeds heeft uitgebracht.