Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Rapporten

In het contact tussen de burger en de gemeentelijke overheid gaat er wel eens wat mis. Schort het bijvoorbeeld aan de interne organisatie van de gemeente of was de bejegening niet correct? Een rapport van de Ombudscommissie bevat een eindoordeel van de commissie, de overwegingen die tot het eindoordeel hebben geleid en de geschonden norm(en) van behoorlijkheid bij geheel of gedeeltelijk gegrond geoordeelde klachten. De rapporten van de Ombudscommissie kunnen niet ter discussie worden gesteld.

Indien de Ombudscommissie dat nodig acht zal de Ombudscommissie in haar rapport ook aanbevelingen uitbrengen aan het gemeentebestuur. Deze aanbevelingen van de Ombudscommissie hebben ten doel de procedures in de toekomst te verbeteren en daar waar mogelijk een oplossing tot stand te brengen voor de betreffende casus. In haar jaarverslag geeft de commissie inzicht in de gegeven aanbevelingen van dat jaar en op welke wijze deze aanbevelingen zijn opgevolgd.

Hieronder kunt u lezen welke rapporten de Ombudscommissie de afgelopen jaren reeds heeft uitgebracht.