Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Oproep van de (kinder)ombudsinstituten aan de minister-president: neem verantwoordelijkheid voor daklozen

12 december 2019

De Nationale ombudsman, de nationale kinderombudsman, de gemeentelijke ombudsmannen/ instituten en de kinderombudsmannen hebben op 4 december 2019 een brandbrief geschreven aan de minister-president over de zeer onwenselijke toename van het aantal daklozen. Dakloosheid neemt steeds verder toe en treft een steeds bredere groep mensen – waaronder ook mensen die werken maar door schulden, woningsluiting of een echtscheiding hun huis kwijtraken. De woningmarkt met een tekort aan betaalbare huurwoningen maakt het probleem nog groter.

Voor daklozen is er te weinig opvang. Als er al een eerste noodvoorziening geboden kan worden, dan stokt de doorstroom. Doorstroom naar andere vormen van opvang of uitstroom naar bijvoorbeeld sociale huisvesting of beschermd wonen. Er is actie nodig, gemeentelijk en ook door alle ministeries die hierbij betrokken zijn. Gemeenten kunnen deze problematiek niet alleen oplossen. Hierover gaat de Brief aan minister-president inzake huisvestings- en daklozenproblematiek 4 december 2019.