Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze Privacy- en cookieverklaring voor meer informatie. 

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Welke klachten worden niet behandeld?

De Ombudscommissie neemt uw klacht niet in behandeling als: o.a.

 

  • u uw  klacht niet eerst heeft ingediend bij de gemeente; de interne klachtenprocedure is (nog) niet doorlopen. Tenzij dit redelijkerwijs niet van u gevergd kan worden. Dit is aan het oordeel van de commissie.
  • over de klacht ook bezwaar mogelijk of gaande is, behalve bij het niet tijdig nemen van een besluit.
  • het om een geschil gaat waar de rechter een uitspraak in kan doen.
  • uw klachten gaan over algemeen (gemeentelijk) beleid. Hiervoor kunt u klagen bij de gemeentereaad of het college van burgemeester en wethouders.
  • de gebeurtenis waarover u klaagt een jaar of langer geleden is.
  • het om een melding gaat. Als u meldt dat een stoeptegel los ligt of een lantaarnpaal niet brandt beschouwen we dat niet als een klacht, maar als een melding. Wanneer u laat weten dat er met uw melding niets wordt gedaan, dan is het wel een klacht.
  • het gaat om klachten die een ander aangaan dan uzelf. Klagen namens een kennis of familielid kan niet.
  • het gaat om klachten over de politie, de landelijke overheid, energie-, water- en kabelleveranciers, ziektekostenverzekeraars, het openbaar vervoer, Bureau Jeugdzorg, de provincies en voor juridische adviezen en hulp. In dat geval kunt u bij deze instanties zelf terecht.

 

Als u niet zeker weet of uw klacht aan het juiste adres is bij de Ombudscommissie, neem dan eerst contact op met de secretaris van de Ombudscommissie om uw klacht te bespreken.