Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Welke klachten worden niet behandeld?

De Ombudscommissie neemt uw klacht niet in behandeling als: 

  • u uw  klacht niet eerst heeft ingediend bij de gemeente; de interne klachtenprocedure is (nog) niet doorlopen. 
  • over de klacht ook bezwaar mogelijk of gaande is, behalve bij het niet tijdig nemen van een besluit.
  • het om een geschil gaat waar de rechter een uitspraak in kan doen.
  • uw klachten gaan over algemeen (gemeentelijk) beleid. Hiervoor kunt u klagen bij de gemeentereaad of het college van burgemeester en wethouders.
  • de gebeurtenis waarover u klaagt een jaar of langer geleden is.
  • het om een melding gaat. Als u meldt dat een stoeptegel los ligt of een lantaarnpaal niet brandt beschouwen we dat niet als een klacht, maar als een melding. Wanneer u laat weten dat er met uw melding niets wordt gedaan, dan is het wel een klacht.
  • het gaat om klachten die een ander aangaan dan uzelf. Klagen namens een kennis of familielid kan niet tenzij u een machtiging kunt aantonen. In deze machtiging staat dat u voor en namens een ander mag spreken en handelen in de procedure bij de ombudscommissie.
  • het gaat om klachten over de politie, de landelijke overheid, energie-, water- en kabelleveranciers, ziektekostenverzekeraars, het openbaar vervoer, Bureau Jeugdzorg, de provincies en voor juridische adviezen en hulp. In dat geval verwijst de ombudscommissie u naar deze instanties. Daar kunt u de klacht dan bekend maken.

Als u niet zeker weet of uw klacht aan het juiste adres is bij de Ombudscommissie, neem dan eerst contact op met de secretaris van de Ombudscommissie om uw klacht te bespreken.