Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze Privacy- en cookieverklaring voor meer informatie. 

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Wanneer kunt u uw klacht indienen bij de Ombudscommissie?

Iedereen kan kosteloos bij de Ombudscommissie een verzoek indienen om onderzoek te doen naar een klacht: individuele burgers, (bewoners)organisaties, groeperingen, instellingen en bedrijven.


De Ombudscommissie is, op grond van de wet, niet bevoegd en niet verplicht alle klachten in behandeling nemen. Klachten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Voorwaarden:

  • Uw klacht gaat over gedragingen van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst van de gemeente 

    ’s-Hertogenbosch, dan wel van (een medewerker van) de

    gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden GGD Hart voor

    Brabant of de Veiligheidsregio.

  • U heeft hierover al een klacht ingediend bij deze instantie.
  • Uw klacht is door deze instantie niet langer dan één jaar geleden afgehandeld.
  • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels of over (gemeentelijk) beleid.