Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Soorten klachten

Een klacht die u indient bij de Ombudscommissie moet gaan over het gedrag van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst. Het probleem varieert per klacht, maar de meeste klachten gaan over:

  • Behandelingsduur. Is de gemeente slagvaardig geweest en heeft zij met voldoende snelheid opgetreden?
  • Rechtszekerheid. Heeft de gemeente voldaan aan de gerechtvaardigde verwachtingen van burgers?
  • Informatieverstrekking. Is de gemeente ingegaan op uw informatieverzoek? Heeft de gemeente u ge├»nformeerd over handelingen waarbij u een belang hebt?
  • Redelijkheid. Heeft de gemeente de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen en is de uitkomst hiervan niet onredelijk?
  • Bejegening. Heeft de gemeente beleefd, fatsoenlijk en hulpvaardig gehandeld? Is zij haar afspraken nagekomen? Heeft zij u serieus genomen?