Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Hoe dient u een klacht in?

Komt u er samen met de gemeente niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie en ons verzoeken onderzoek te doen naar uw klacht. U kunt uw verzoek indienen per post, mail of via het online klachtenformulier.

Ook indien u wilt weten of uw klacht aan het juiste adres is bij de ombudscommissie of als u meer informatie wilt over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met de ombudscommissie.

Wat is belangrijk?

Voor het in behandeling kunnen nemen van uw verzoek ishet belangrijk dat de klacht op 'schrift' staat. Dat kan in een brief of in een mailtje. Verder moet uw verzoek aan de volgende voorwaarden voldoen om door de commissie in behandeling te kunnen worden genomen:

  • uw naam en adres.
  • een dagtekening.
  • omschrijving van de klacht: Geef in uw verzoek gemotiveerd aan wat er speelt en waar u ontevreden over bent.
  • wanneer u uw klacht kenbaar heeft gemaakt bij de gemeente en wat de reactie van de gemeente hierop was.
  • uw handtekening.