Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze Privacy- en cookieverklaring voor meer informatie. 

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Privacy- en cookieverklaring

1. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. In dit contact kunnen wij om persoonsgegevens vragen, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om verzoeken om klachtbehandeling in behandeling te nemen en daarover met u contact te hebben. Deze gegevens slaan wij op in ons digitaal beveiligde zaakssysteem (archief).


Wij zorgen er te allen tijden voor dat we de aan ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Hiermee nemen wij onze wettelijke geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim in acht.
Eindrapporten en het jaarverslag van de Ombudscommissie worden enkel in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt. Openbaarmaking geschiedt door plaatsing daarvan op onze website.

 

2. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van ons werk: het behandelen van verzoeken om klachtbehandeling. Ook bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Archiefwet 1995.


U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of -zover de wet dat ons toestaat- te verwijderen.

 

3. Wat doen wij met cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies. De cookies gebruiken wij om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren.
De Ombudscommissie gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.


U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen vna uw browser verwijderen.

 

4. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.